Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkegårdsvedtægter

Kirkegårdene i Brejning og Væggerskilde

Begravelser og gravstedernes vedligeholdelse

I Begravelser

Gravstedsformer
Almindeligt gravsted: Kistebegravelser og urnenedsættelser
Plænegravsted.

Erhvervelse af gravsted
er gratis for medlemmer af Folkekirken, der bor i eller har tilknytning til sognet.
For andres betales efter gældende takster.

Fredningstiden

og dermed brugsretten for det erhvervede gravsted er 30 år.
Urnegravsteder15 år.
Fornyelse af brugsretten kan foretages efter gældende regler.

Gravkastning
er gratis for alle, som vederlagsfrit har ret til at erhverve gravsted.
For andre betales efter gældende takster.

Anlæg af gravsted
kan efter begravelsen overlades til kirkegården. (Kontakt graveren).
Der betales efter regning.

II Gravstedernes vedligeholdelse

 1. Indehaveren af gravstedsrettigheden er ansvarlig for gravstedets vedligeholdelse i hele fredningstiden.
 2. Renholdelse af gravstedet kan overlades til kirkegården og betales én gang årligt efter gældende takster.
  Nyplantning, grandækning og evt. andre arbejder betales efter regning.
  Blomsterplanter leveres og udplantes. Buketter til højtider og mindedage samt vinterkranse kan leveres. Kontakt graveren. Der betales efter regning
 3. Vedligeholdelseskapital (Legatgravsted)
  Når et gravsted er anlagt, kan vedligeholdelsen mod indbetaling af et beløb gældende for hele fredningsperioden på 30 år overdrages til kirkegården. I vedligeholdelsen kan indgå aftale om vintergrandækning, udplantning af blomster og andet.
  Aftale om legatgravsted træffes med graver eller kirkeværge

Alle indbetalinger vedrørende gravsteder – med undtagelse af vedligeholdelseskapital sker alene over giro til kirkekassens kasserer i henhold til udsendte regninger.
Man er altid velkommen til at henvende sig på kirkegården hos kirkegårdsgraveren.