Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Medlemskab i folkekirken

Hvad gør man...

  • hvis man søger medlemskab af Folkekirken

De fleste bliver medlemmer af Folkekirken gennem dåben. Er man døbt i et andet kirkesamfund eller har man været udmeldt af Folkekirken, kan man kontakte præsten i sit bopælssogn for en samtale.

  • hvis man ønsker at udtræde af Folkekirken

Som voksen kan man ophæve sit medlemskab i Folkekirken. Det er gratis og foregår efter en personlig eller skriftlig kontakt med sognepræsten.

Til en udmeldelse skal der bruges cpr nummer, et klart udtrykt ønske og en dateret underskrift. Det slår altså ikke til med sms eller e-mail.

Sognepræsten registrerer udmeldelsen i kirkebogen, og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket. 
Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.

Overvej konsekvenser før du melder dig ud
Melder du dig ud, har du også sagt nej-tak til en kirkelig begravelse. Men kirkegården er offentlig begravelsesplads, hvor alle kan få en grav. Ved de fleste kirkegårde er prisen for et gravsted m.v. højere for personer, som ikke ved deres død var medlemmer af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne. Det er hensynsfuldt at fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker begravelse eller bisættelse.