Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Udlån af Brejning Kirke

Pris for leje af kirke og kapel ved Brejning kirke.

Anerkendte kirkesamfund og frikirker kan gøre brug af vores kirke og kapel til gudstjenester, bryllupper og begravelser – i overensstemmelse med de regulativer, som foreligger fra biskoppen i Ribe.
Provstiudvalget i Skjern har bedt menighedsrådet om en pris for brug af kirken. Prisen er drøftet og fastsat på menighedsrådsmødet den 5. januar 2015.

  • Lejemålet omfatter under alle omstændigheder 2 timers graverhjælp/kirketjener til forudgående og efterfølgende rengøring.
  • Hvis der ønskes klokkeringning, omfatter lejen betaling af kirketjener*) i 3 timer ved gudstjeneste og 2 timer ved begravelse, vielse eller kirkelig velsignelse.
  • Endvidere betales der for lejemålet 1/250 af kirkens årlige varme- og eludgift, som den fremgår af årsregnskabet for det forudgående år.
  • For leje af kapel opkræves der 1 timeløn til dækning af rengøringsomkostninger.

Det bemærkes, at ikke-medlemmer af Folkekirken modtager en regning for erhvervelse af gravsted, gravning og gravkastning i overensstemmelse med provstiets takster.

Priserne pr. 5. januar 2015:

1. Leje af kirken i forbindelse med begravelser, bryllupper, velsignelseshandlinger:

  • Uden betjening af kirkens personale:             kr.  …………………….   pr. handling
  • Med betjening af kirkens personale:               kr.   ……………………   pr. handling

2. Leje af kirken i forbindelse med gudstjeneste:

  • Uden betjening af kirkens personale:             kr.  ..……………………  pr. handling
  • Med betjening af kirkens personale:               kr.   …………………….  pr. handling

3. Leje af kirkens kapel                                                kr.  ……………………..                        

*Kirketjenerens/graverens timeløn fastsættes efter seneste lønseddel (inkl.  alle tillæg)

 

Brejning menighedsråd, den 5. januar 2015

Agnethe Gynther Nielsen, formand